wooncoop

wooncoop

FR /// TATIBAH est membre de la coopérative wooncoop qui fournit un véhicule financier et juridique pour réaliser son objectif de mixité socioéconomique, intergénérationnelle et culturelle. La mission de wooncoop est de proposer des co-logements abordables et de qualité dans des propriétés qu’elle retire définitivement du marché du logement spéculatif. Chaque membre de TATIBAH deviendra membre de wooncoop. Au lieu d’acheter leur propre appartement, chaque ménage investit dans les actions wooncoop, paie un loyer mensuel, et/ou achète progressivement encore des actions. Plus d’infos ici >>>

Avertissement: la vidéo ci-dessous a été produite par TATIBAH en décembre 2020. La coopérative wooncoop continue d’améliorer son modèle financier, de sorte que le contenu de la vidéo peut ne pas être tout à fait exact. Contactez wooncoop pour en savoir plus!

NL /// TATIBAH is lid van de wooncoop coöperatie die een financieel en juridisch vehikel biedt om haar doelstelling van sociaaleconomische, intergenerationele en culturele diversiteit te realiseren. De missie van wooncoop is om betaalbare en kwalitatieve woningen aan te bieden die het permanent terugtrekt uit de speculatieve woningmarkt. Elk lid van TATIBAH zal een lid van wooncoop worden. In plaats van een eigen appartement te kopen, investeert elk huishouden in aandelen wooncoop, betaalt maandelijks huur en / of koopt geleidelijk meer aandelen. Meer info hier >>>

Disclaimer: de onderstaande video is geproduceerd door TATIBAH in december 2020. De coöperatieve wooncoop blijft haar financiële model verbeteren, waardoor de inhoud van de video wellicht niet allemaal klopt. Neem contact op met wooncoop voor meer informatie!