à propos /// over ons

à propos /// over ons

FR /// regardez nos vidéos sur Vimeo

Que cherchons-nous à faire?

Notre groupe a choisi de rassembler 12 à 20 ménages de générations différentes pour créer un projet et un lieu de vie commun qui favorise la mixité culturelle et socio-économique. Pour nous, il est important ayant un équilibre entre la vie et les espaces privés et partagés.

Où?

Dans une commune populaire de Bruxelles, à 30 minutes maximum du centre par tram, bus ou métro, à proximité d’un espace vert public et de jardins partagés.

Nos valeurs, nos principes

Solidarité  ·  Ecologie  ·  Perennité  ·  Egalité  ·  Ouverture  ·   Partage ·  Respect  ·  Relation entre voisins et quartier  ·  Entraide    ·  Coopération

Notre fonctionnement

Les membres se réunissent deux fois par mois pour faire avancer le projet. Nous utilisons des méthodes de gestion collective et participative pour la prise de décision.

Notre parcours

Nous avons rédigé la charte de notre projet, créé l’ASBL Tatibah, pris contact avec des experts (notaire, ex- pert-comptable, bureaux d’architectes), participé à des formations, des salons et des rencontres concernant l’habi- tat groupé et solidaire à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre.

A partir d’octobre 2018 nous avons formé une groupe plus grande. Nous avons partager la groupe en différentes groupes de travail afin d’attaquer plusieurs questions. A l’instant nous sommes en train de nous organiser interne et nous cherchons une site ou un bien étant adapté à notre projet ou notre vision.


NL /// bekijk onze video’s op Vimeo

Wat willen we doen?

Onze groep heeft er voor gekozen om 12 à 20 gezinnen van mensen van verschillende leeftijden bijeen te brengen om samen een plek te creëren waar we ons thuisvoelen en die qua bewoners een culturele en socio-economische mix vormt. Een evenwicht tussen private en gedeelde ruimtes is daarbij voor ons belangrijk.

Waar?

Dit willen we realiseren in een volkse wijk van Brussel (hoofdstedelijk gewest). De ideale site of pand ligt op maximum 30 minuten van het stadscentrum per tram, bus of metro. Liefst in de buurt van een park of ander openbaar groen.

Onze principes en waarden

We streven ernaar om ons project tot stand te brengen met inachtneming de volgende waarden & principes:

Solidariteit  ·  Ecologie  ·  Duurzaamheid  ·   Gelijkwaardigheid   ·  Openheid  ·  Delen  ·  Respect  ·  Goed nabuurschap  ·  Burenhulp  · Samenwerking

Onze manier van werken

De leden ontmoeten elkaar twee keer per maand voor een vergadering om het project vooruit te helpen. We gebruiken de methodes van sociocratie en participatie om beslissingen te nemen.

Ons traject

Tatibah heeft er al een heel parcours op zitten. We hebben bijvoorbeeld een charter opgesteld voor ons project, de vzw Tatibah opgericht, contact opgenomen met experts (notaris, boekhoudkundige, architecten), opleidingen, beurzen en ontmoetingen bijgewoond over gemeenschappelijk wonen in Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

In het najaar 2018 hebben we nieuwe geïnteresseerden gevonden en zijn we van start gegaan. We hebben ons opgedeeld in verschillende werkgroepen om alle vraagstukken zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Momenteel zijn we voornamelijk bezig om onze interne organisatie op punt te stellen en naar een pand of grond te zoeken die bij ons past.